آقای مهندس حصاری یکی از برترین اساتید موسسه کمان می باشد.

ایشان فوق لیسانس مکانیک ساخت و تولید است، از سال 1391 تا امروز مدرس دانشگاه آزاد و دولتی هستند.

از سال 96 مدرس بورس در آموزشگاه های فنی و حرفه ای در مشهد می باشند و سابقه طولانی در بازار سرمایه دارن و دانشجویان بسیاری را در این حرفه آموزش داده اند.

همچنین ایشان مدیر کنترل کیفیت استاندار مشهد نیز می باشد.