در تماس باشید

شماره تماس
(051) 38769143
09152237966
09152238133

آدرس ما

​مشهد،بلوار پیروزی، میدان شهید کاوه(جام عسل)بسمت بزرگراه کلانتری، بعدازیگان ویژه(پیروزی2/1)  نبش آلاله4، ساختمان کما

  تلفن: (051) 38769143
  ایمیل: kamaan.club.co@gmail.com

  مشهد
  ​بلوار پیروزی،میدان شهید کاوه(جام عسل)بسمت بزرگراه کلانتری،بعداز یگان ویژه(پیروزی2/1) نبش آلاله4،ساختمان کمان

  تلفن: (051) 38769143
  09152237966
  ​​​​​​​09152238133